Agrolab

Bizimlə əlaqə

close

Yonca bitkisinin becərilməsi

Yonca bitkisinin becərilməsi

  • 07-05-2024

  • Şərhlər

Yonca bitkilər aləminin paxlaçiçəklilər dəstəsinin paxlakimilər fəsiləsinə aid bitki cinsidir. Üçyarpaq yonca çoxillik bitki olub, paxlalı bitkilər sinfinə aiddir. Onun kökü əlverişli şəraitdə dərinə və eninə doğru asanlıqla inkişaf edə bilir.
Yonca otu digər yem bitkiləri ilə müqayisədə zülal, vitamin və minerallarla zəngindir. Qiymətli yem bitkisi olan yonca silos yemi, eroziyaya qarşı örtük, yonca unu kimi də istifadə olunur. Tərkibində çoxlu müxtəlif minerallar, kalsium və protein var. O, həmçinin B, C, D, E və K vitaminləri ilə zəngin bir məhsuldur.
Yonca yaşıl və quru ot kimi istifadə oluna bilən çoxillik və çiçəkli paxlalı yem bitkisidir. Otun məhsuldarlığı olduqca yüksəkdir. Bölgələrə görə fərqli olsa da, ildə 3-8 dəfə məhsul götürmək olar. Yonca becərilməsi torpağın fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə müsbət təsir göstərir.
Köklərdə olan azot fiksə edən bakteriyalar azotun kifayət qədər olmadığı torpaqlarda yüksək proteinli yem istehsalını təmin edir. Bundan əlavə, torpağın azot səviyyəsini də artırır. Çox güclü kök quruluşuna malikdir. 
Yonca bitkisi gilli, çox qum olmayan və kifayət qədər əhəng ehtiva edən torpaqlara üstünlük verir. Yonca yetişdiriləcək torpaq qurudulmalı və hamarlanmalıdır, çünki qrunt sularının çox olması və durğun su yoncanın məhsuldarlığının azalmasına və getdikcə seyrəkləşməsinə səbəb olur.
Yoncanın kökləri 2-3 metr dərinliyə gedir, bu şəkildə daha çox qidadan faydalanır. Yonca torpağını əkinə hazırlayarkən ilk növbədə sahədəki alaq otlarına qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Bunun səbəbi yonca tinglərinin yavaş inkişaf etməsi və digər alaq tinglərinin yoncanı sıxmasıdır.
Yonca yetişdirilərkən iki dəfə gübrə verilir: əkin dövründə və əkildikdən sonra. Mütəxəssislər tərəfindən torpaq analizi aparıldıqdan sonra torpağın nə qədər gübrəyə ehtiyacı olduğu müəyyən edilir.
Yonca bitkisinin yüksək miqdarda fosfora ehtiyacı var və kifayət qədər fosfor olmadıqda yoncanın kök sistemi zəif qalır. Fosfor yoncada keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edir.
Yonca quraq və yarı quraq iqlimlərə uyğun bitkidir. Yoncanın vegetasiya dövrünün uzun olması, ildə bir dəfədən çox biçilməsi və sürətlə böyüməsi yoncanın digər mədəni bitkilərə nisbətən daha çox suya ehtiyac olmasına səbəb olur. Yoncanın suya olan tələbatı iqlimdən, fizioloji fazadan, torpağın strukturundan, torpağın mailliyindən və qrunt sularının səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir.

 Agrolab © 2024 Bütün hüquqlar qorunur.