Agrolab

Bizimlə əlaqə

close

Zərərvericilər bizi yox, biz zərərvericiləri qarşılayaq

Zərərvericilər bizi yox, biz zərərvericiləri qarşılayaq

  • 12-03-2020

  • Şərhlər

Becəriləcək məhsulun öncədən mühafizəsini təşkil etmək üçün ən önəmli tədbirlərdən biri torpağın fitoekspertizasıdır. Bu analizin məqsədi torpaqda nematodları aşkarlamaq və fitoparazit olub-olmamasını təyin etməkdir.

Fitoparazit nematodlar stilet vasitəsilə bitkiyə nüfuz edib onun şirəsi ilə qidalanır. Zədələnmiş hissələrdən xəstəlik törədən göbələk və bakteriyaların bitkiyə daxil olmasına yol açır. Bu da bitkidə inkişafdan qalma,solma,yarpaqlarda saralma və burulma, köklərdə qalınlaşmalara (Gall) səbəb olmaqla yanaşı bitkini tamamilə məhv edə bilir.Agrolab © 2024 Bütün hüquqlar qorunur.